Saendenborch Aanzicht vanuit Stationsstraat

Ruim 200 nieuwe woningen

Het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch, op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg in Zaandam, gaat een nieuwe bestemming krijgen. Er zijn plannen om het bestaande gebouw geschikt te maken voor wonen en op het terrein erachter een nieuwe woontoren te bouwen. In totaal komen er 204 nieuwe appartementen.

Deze plannen passen bij de ambitie van de gemeente Zaanstad om het woningtekort aan te pakken door nieuwe woningen te bouwen in de stad. De eigenaar van het pand, Kantoortoren Zaanstad vof, en de gemeente tekenen deze zomer een overeenkomst voor de plannen.

Saendenborch-gym

Voorzieningen op de begane grond van Saendenborch

Op de begane grond van Saendenborch is ongeveer 900 m2 ruimte voor voorzieningen. Voor bijvoorbeeld een sportschool, gezondheidscentrum en/of horeca. Daarover zijn nog geen keuzes gemaakt.

Uit buurtgesprekken in 2016 en 2017 kwamen diverse suggesties naar voren hoe het pand ook een functie kan hebben voor de buurt, bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten.

Welke voorziening zou u graag zien op de onderste verdieping van het pand Saendenborch?

Saendenborch-meeting

Inloopbijeenkomsten

Wit u meer weten over de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten.

  • Maandag 4 juli tussen 19:00–21:00 uur
  • Donderdag 7 juli tussen 19:00–21:00 uur


Locatie: Rustenburg 125 (voormalig UWV). Hoek Stationsstraat/Rustenburg.

Wat gebeurd wanneer?

Een nieuwe woonlocatie realiseren gaat niet van de één op de andere dag. Dat vergt veel voorbereiding en het loopt volgens een vaste procedure.

Anterieure overeenkomst
De gemeente en de eigenaar van het pand willen deze zomer een zogeheten anterieure overeenkomst tekenen. Dat is een overeenkomst waarin een gemeente en een private partij afspraken vastleggen over het ontwikkelen (bebouwen) van een perceel.

Van schets naar voorlopig ontwerp
De eigenaar kan dan het huidige schetsontwerp verder laten uitwerken in een voorlopig en definitief ontwerp en zal dan aansluitend ook de aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning.

Ter inzage en reageren
Deze omgevingsvergunning zal ook ter inzage gelegd worden. Belanghebbenden kunnen dan een reactie geven, officieel heet dat ‘een zienswijze indienen’. De eigenaar streeft ernaar om de aanvraag omgevingsvergunning medio 2023 in te kunnen dienen om dan vervolgens uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 te kunnen starten met de bouw. Indien het pand tijdelijk wordt ingezet voor de opvang van Oekraïners kan deze planning nog wijzigen.

Download hier de nieuwsbrief en bestanden

Geef hier uw reactie

Neem hier contact met ons op