Saendenborch Binnentuin
  • 204 nieuwe woningen
  • Waarschijnlijk allemaal huurwoningen
  • In grootte variërend van ongeveer 44 m2 – 127 m2
  • Minimaal 30 procent sociale huur, de huurprijs van sociale woningen is momenteel maximaal 763,47 euro.
  • 56 Short-stay appartementen. Compacte woningen voor tijdelijke verhuur.
  • Parkeren kan op eigen terrein en in de parkeergarage van naastgelegen Saentoren.
  • Bezoekers kunnen parkeren in de Q-park Hermitage; deze garage ligt dichtbij en heeft met meer dan 900 plaatsen ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Veel vraag naar appartementen in Zaanstad

In Zaanstad is de woningnood hoog en is er veel behoefte aan appartementen. Jongeren blijven noodgedwongen langer in hun ouderlijke huis wonen en ouderen kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning. De gemeente wil dit aanpakken door de komende jaren 15.000 nieuwe woningen te bouwen.

De ambitie is de meeste nieuwe woningen te realiseren in het stedelijk gebied. Op de locatie van het kantoorpand Saendenborch kunnen 204 nieuwe appartementen komen. Daarmee helpen we woningzoekenden aan een nieuw huis.

Woontoren achter de bestaande bebouwing

Het bestaande gebouw wordt volledig getransformeerd. Het idee is om de gevels een industriële uitstraling van diverse pakhuizen te geven, passend in de Zaanstreek. Het plan is verder om op het parkeerterrein achter het gebouw een woontoren te bouwen, die ongeveer even hoog is als de naastgelegen Saentoren.

Pand staat grotendeels leeg
Sinds 2017 staat het kantoorgebouw van circa 7000 m2 grotendeels leeg. Voorheen waren onder andere het UWV en de politie in het pand gehuisvest. In 2016 was er sprake van dat het gebouw een opvanglocatie zou worden voor asielzoekers. De gemeente heeft toen uitgebreid gesproken met de buurt over zorgen, kansen en wensen. In 2017 zag het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) echter af van deze plannen.

Plan voor woningen
De eigenaar van het pand heeft daarna, in nauw overleg met de gemeente, laten onderzoeken welke bestemming passend en haalbaar zou zijn voor deze locatie. Gezien de grote vraag naar woningen is hiervoor gekozen.

Saendenborch-overzicht

Tijdelijke opvang Oekraïners
Momenteel onderzoekt de gemeente Zaanstad op welke plekken in de stad tijdelijk Oekraïners kunnen worden opgevangen. Saendenborch is één van de plekken waar onderzoek naar gedaan wordt. Er is nog geen beslissing genomen.

Voorzieningen op de begane grond van Saendenborch

Op de begane grond van Saendenborch is ongeveer 900 m2 ruimte voor voorzieningen. Voor bijvoorbeeld een sportschool, gezondheidscentrum en/of horeca. Daarover zijn nog geen keuzes gemaakt.

Uit buurtgesprekken in 2016 en 2017 kwamen diverse suggesties naar voren hoe het pand ook een functie kan hebben voor de buurt, bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten. We horen graag uw ideeën en suggesties voor de begane grond van Saendenborch.

Wat gebeurt wanneer?

Een nieuwe woonlocatie realiseren gaat niet van de één op de andere dag. Dat vergt veel voorbereiding en het loopt volgens een vaste procedure.

Anterieure overeenkomst
De gemeente en de eigenaar van het pand willen deze zomer een zogeheten anterieure overeenkomst tekenen. Dat is een overeenkomst waarin een gemeente en een private partij afspraken vastleggen over het ontwikkelen (bebouwen) van een perceel.

Van schets naar voorlopig ontwerp
De eigenaar kan dan het huidige schetsontwerp verder laten uitwerken in een voorlopig en definitief ontwerp en zal dan aansluitend ook de aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning.

Ter inzage en reageren
Deze omgevingsvergunning zal ook ter inzage gelegd worden. Belanghebbenden kunnen dan een reactie geven, officieel heet dat ‘een zienswijze indienen’. De eigenaar streeft ernaar om de aanvraag omgevingsvergunning medio 2023 in te kunnen dienen om dan vervolgens uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 te kunnen starten met de bouw. Indien het pand tijdelijk wordt ingezet voor de opvang van Oekraïners kan deze planning nog wijzigen.

Download hier de nieuwsbrief en bestanden

Geef hier uw reactie

Neem hier contact met ons op